Usługi księgowe

Usługi księgowe

Przekonaj się o jakości świadczonych usług

Usługi księgowe w tym m.in.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodnie z UoR oraz MSSF
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej
 • Sporządzane sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym, ZUS
 • Wyprowadzenie zaległości księgowych, podatkowych, ZUS

Zaawansowane usługi księgowe w tym m.in.

 • Tworzenie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • Współpraca z biegłymi rewidentami
 • Rachunkowość zarządcza – raporty finansowe dla zarządu/ właścicieli
 • Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych
 • Opracowywanie dokumentacji cen transferowych
 • Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania itp.